SZKOŁA NET-TENIS NIE ISTNIEJE


Zaprzestala dzilalnosci w 2014 roku, a wykreslona w 2016 roku
BUAHHHHH!!!!!

A.P